Det er en af de mest sejlivede myter om de allerhøjest begavede børn. Og nogle klarer sig også godt. De bliver til astronauter, opfindere, forskere og så videre. Men – og der er et stort men – en ret høj andel af de højt begavede børn mistrives.