Samarbejde

Eva Stenby Carlsen og Pia Ryding fra Carlsen&E i samtale om samarbejdet omkring det højt begavede barn. Eva og Pia taler om betydningen af samarbejdet og hvorfor det er relevant, når samarbejdet også involvere høj begavelse. De kommer blandt andet ind på afsenderens betydning, det sårbare i kommunikationen, anderledeshed, forældrenes reaktioner, sorgfuldhed, de professionelles rolle i kommunikationen og den store betydning af holdninger til høj begavelse,

Ressourcer og artikler