Gifted Institute, konference 2023

Pia Ryding præsentere et udsnit af egne bøger samt forlaget SUPERs bøger heribandt Peter Astrups DEN SIDSTE MAKARAK. I videoen fokuserer mere på intentionen end indholdet ligesom den gode historie altid prioriteres højt i bøgerne. Du kan læse om temaer og fortællingerne på www.forlagetsuper.dk, hvor der også løbende bliver samlet anmeldelser

 

Ressourcer og artikler