Find dem og udfordr dem

Højtbegavet er noget du er, ikke noget du bliver!

Højtbegavede børn i dagtilbud er den første danske bog om højtbegavede børn i alderen 0-6 år. Bogen er en guldgrube af viden, beskrivelser af de højtbegavede børn og lavpraktiske måder at møde barnet på.

Bogen er den første bog på dansk med skemaer og beskrivelser af, hvor hurtigt de højtbegavede børn udvikler specifikke kompetencer. Du vil også som noget nyt kunne læse, hvordan forskellige niveauer af høj begavelse kan komme til udtryk.

Bogen er opbygget, så den kan læses med fokus på den børnegruppe, du arbejder med og indeholder:

 • Skemaer og beskrivelser
 • Generelt om høj begavelse
   • De yngste børn (0-12 måneder)
   • De yngre børn (1-3 år) og
   • De ældre børn (3-6 år) slutter med et afsnit om overgange, fx overgang fra børnehave til skole
 • Den gode kommunikation og samarbejde med både forældre og andre professionelle omkring et barn
 • To opslagskapitler:
  - Overblik over og forklaring
  - en kort introduktion til træk, diagnoser og præmisser.

Bogen praksisrettet, og de mange og varierede beskrivelser af kendetegn og tilknyttede lige-til-at-gå-til forslag, giver mulighed for at møde det højtbegavede barn, både når det skal udfordres, og når det har brug for ekstra omsorg.

PIA RYDING - Højtbegavede børn i dagtilbud - Find dem og udfordr dem - piaryding.dk

Køb bogen hos forlaget GeGe
Den er tilgængelig for både erhvervs- og privatkunder.

Foredrag

Alle foredrag bunder i et ønske om, at der bliver passet rigtigt, rigtigt godt på det dyrebareste vi har – børnene. Og at børnene og de unge også lærer at passe godt på hinanden.

Foredragene kan tilpasses det aktuelle emne og målgruppe. Send gerne en forespørgsel, så vi kan finde ud af, hvad dit behov er.


Citater

Dit foredrag i tirsdags var fantastisk, og du er en super woman.

Susanne Sølvbjerg
Leder af CSM-syd frivilligsektion.


Tak for et super foredrag.
Jeg har været sammen med de fleste af deltagerne her til formiddag, og der blev stadig snakket om det!

Connie Wilhjelm
Skoleleder AOF Hvidovre

Læs mere her