Jeg skriver om børn – til voksne.

Min røde tråd er et dybfølt ønske om, at alle mennesker, og især børn, skal have det godt.Pressemeddelelse foto forfatter Pia Ryding

Højtbegavede børn

Jeg har skrevet fagbøgerne 'Højtbegavede børn i dagtilbud, Find dem og Udfordr dem'  og ’Højtbegavede børn i dagtilbud, Opgaver, øvelser og idéer’. Begge bøger er skrevet med udgangspunkt i den viden, jeg har opbygget efter at have arbejdet med og uddannet mig i emnet over en årrække.

Jeg har en master i uddannelsesvejledning- og planlægning med fokus på højtbegavede børn. Interessen for de højtbegavede børn kom dog lang tid før, og jeg er bl.a. medstifter af og tidligere bestyrelsesmedlem og rådgivende konsulent i Gifted Children. Jeg var også medarrangør af d. 21. verdenskonference for den internationale organisation World Council for Gifted and Talented Children, der blev afholdt i Danmark i 2015 samt medarrangør af flere mindre konferencer for forældre til højt begavede børn. I samarbejde med Ole Kyed har jeg skrevet artikler om højt begavede børn.

Børn udsat for seksuelle overgreb

Min første bog blev udkom i 2017, og er en autofiktions roman om min og min søsters historie. Romanen fik en del forskellige ord – ubehagelig, vigtig, foruroligende, tankevækkende, gribende - med på vejen. Det er en voldsom historie om seksuelle overgreb, manglende voksne og et liv, som jeg ikke ønsker for nogle børn. At skrive historien åbnede op for min kreativitet, og jeg fandt ud af, at jeg elsker at skrive.

Jeg har tidligere arbejdet som projektleder. Mit fokus har altid været mennesket, og jeg har derfor taget en coach- og proceskonsulentuddannelse samt en master i uddannelsesvejledning- og planlægning med fokus på højt begavede børn – se evt. mit CV på LinkedIn.

Sideløbende med alt dette har jeg taget kurser i bl.a. positiv psykologi, retorik, læringsstile, didaktik og undervisningsmetoder samt det at skrive.

Jeg er medlem af bl.a. Foreningen SPOR, Gifted Children og Dansk Forfatterforening.