Kursus

På kurset introducerer jeg projektteknikker, der kan hjælpe deltagerne til en bedre planlægning af tid i forbindelse med lektielæsning, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Jeg gennemgår forskellige læringsstile, så deltagerne får mulighed for at overveje, hvordan de arbejder optimalt.

Deltagerne får gennem øvelser lært lettilgængelige værktøjer til planlægning af og forståelse for tid i sammenhæng med egen indsats.

 

Kurset kan følges op med en 1-til-1 samtale, hvor den enkelte unges læring og behov er i centrum.

Varighed: 3,5 time

Varighed kan variere afhængigt af antal deltagere.

 

Eventuel forplejning aftales.
Kurset kan tilpasses voksne, kontakt mig og hør nærmere.

Meget interessant forløb, som hjælper til at strukturer og forbedrer opgaveløsning og indlæring.

Dreng, 16 år, 1. g

Jeg har fået gode værktøjer til at planlægge og strukturere mit skolearbejde samt optimere mine arbejdsprocesser.
Derudover har jeg lært om forskellige læringsstile og hvilke af dem, jeg bruger.

17-årig elev i 2.g.