Anmeldelse af Heidi Holmetoft Hansen skrevet 10/01-2020

Pia Ryding – Højtbegavede børn i dagtilbud

PIA RYDING - Højtbegavede børn i dagtilbud - Find dem og udfordr dem - piaryding.dk
Find bogen her.

Baggrund:

Ryding er forfatter til den første danske fagbog om højtbegavede børn i alderen 0-6 år.
”Højtbegavede børn i dagtilbud – find dem og udfordr dem”. Bogen henvender sig til professionelle (pædagoger, dagplejere og lignende) samt forældre og handler om de yngste højtbegavede børn. Bogen er skrevet med udgangspunkt i den viden, som Ryding har tilegnet sig qua sit forældreskab til et højtbegavet barn, samt hendes uddannelse og praktiske arbejde med højtbegavede børn.
Ryding har blandt andet en coach- og proceskonsulentuddannelse samt en master i uddannelsesvejledning- og planlægning med fokus på højt begavede børn.
Desuden har Ryding taget en række kurser i bl.a. positiv psykologi, retorik, læringsstile, didaktik og undervisningsmetoder samt skrivekunst.

Ryding er medstifter af samt tidligere bestyrelsesmedlem og rådgivende konsulent i foreningen Gifted Children for højtbegavede børn og deres forældre. Medarrangør af konferencer med fokus på højtbegavede børn og unge, herunder verdenskonferencen for den internationale organisation World Council for Gifted and Talented Children, som blev afholdt i Danmark i 2015 samt medarrangør af flere mindre konferencer for forældre til højt begavede børn. Ryding har skrevet flere artikler om højtbegavede børn, blandet andet i samarbejde med Ole Kyed, som også har skrevet forordet til hendes nye bog.

Til dagligt arbejder Ryding som coach og rådgiver for børn/unge og forældre. Sideløbende med er hun foredragsholder og forfatter.

Beskrivelse fra bagsiden af bogen:

”Højtbegavede børn i dagtilbud- find dem og udfordr dem”

Dagpleje – vuggestue – børnehave – overgange

Højtbegavet er noget du er, ikke noget du bliver!

Højtbegavede børn i dagtilbud er den første danske bog om højtbegavede børn i alderen 0-6 år. Bogen er en guldgrube af viden, beskrivelser af de højtbegavede børn og lavpraktiske måder at møde barnet på.

Bogen er den første bog på dansk med skemaer og beskrivelser af, hvor hurtigt de højtbegavede børn udvikler specifikke kompetencer. Du vil også som noget nyt kunne læse, hvordan forskellige niveauer af høj begavelse kan komme til udtryk.

Bogen er opbygget, så den kan læses med fokus på den børnegruppe, du arbejder med og indeholder:

  • Skemaer og beskrivelser, der gør det lettere at spotte de højtbegavede børn allerede fra starten i dagtilbuddet.
  • Kapitlerne Generelt om høj begavelse, De yngste børn (0-12 måneder), De yngre børn (1-3 år) og De ældre børn (3-6 år) slutter med et afsnit om overgange i det højtbegavede barns liv, fx overgang fra børnehave til skole.
  • Den gode kommunikation og samarbejde med både forældre og andre professionelle omkring et barn.
  • To opslagskapitler:
    – Overblik over og forklaring på vigtige ord og begreber, der ofte bruges, når man arbejder med højtbegavede børn.
    – en kort introduktion til de træk, diagnoser og præmisser, der kan gøre det svært for det højtbegavede barn at trives, eller måske gør dig i tvivl om hvorvidt barnet virkelig er højtbegavet.

Længe ventet og tiltrængt

Resumé:

En længe ventet og bestemt tiltrængt bog om højtbegavede børn i dagtilbud, som både bør læses af fagpersonale og forældre.
Selvom bogen indeholder et højt fagligt plan med velfunderet teori, så er den overskuelig og let-læselig/-forståelig, også for lægfolk. Begreber og fagtermer beskrives i opslagsdelen, som også indeholder en introduktion til de særlige adfærdstræk og udtryksformer, som ofte kendetegner højtbegavede børn i mistrivsel og som kan forveksles med diagnoser af forskellig karakter.
De skematiske beskrivelser gør det let at indplacere barnet i forhold til højbegavelse på et tidligt tidspunkt., hvilket er yderst positivt.

Som der står i bogen:

”…jo tidligere børnene bliver spottet og identificeret, jo større muligheder har de for at få deres medfødte potentiale omsat til brugbare kompetencer….”

(Citat fra forordet ved Ole Kyed, 2019)

Netop dette, den tidlige screening og forståelse af det enkelte barn, både barnets ekstra potentiale for læring men sandelig også de særlige udfordringer, har i mange år været en mangelvare. Der har ganske simpelt ikke været tilstrækkelig viden på området og ingen faglitterære bøger at henvise til. Derfor er denne bog så vital i processen at favne de højtbegavede børn så tidligt som muligt, for bedre at styrke deres potentiale og arbejde med deres udfordringer på en god og konstruktiv måde.

Vurdering:

Bogen er praksisrettet, men kan bestemt læses af alle, såvel fagfolk som lægfolk. De mange og varierede beskrivelser af kendetegn og medfølgende opslagskapitler, giver rig mulighed for at møde det højtbegavede barn i øjenhøjde. Både når barnet skal udfordres yderligere, og når der er behov for ekstra omsorg.
Jeg har savnet lige netop denne bog i de sidste 10 år og det glæder både mit moderhjerte og min faglighed at den endelig er at finde på reolen.
Jeg er fan.
Og det bliver du også, så snart du har læst den!

Find bogen her

Læs artiklen på Din boganmelder