7 gode råd: Sådan stimulerer du højt begavede børn i dagtilbud

Det er en udbredt misforståelse, at højt begavede børn skal bremses i deres læring, fordi de ellers kommer til at kede sig i skolen, siger psykolog. I guiden får du råd til at udfordre de børn, som kan være i risiko for at mistrives, fordi de ikke bliver udfordret.

1. Lad barnet lege med det, som er spændende

En del højt begavede børn kan gå meget i dybden med et emne – også emner, der ikke er sædvanlige for aldersgruppen – så de eksempelvis ved ALT om dinosaurer. Lad barnet udforske sin passion og leve sig ind i det, men prøv også …

Læs resten af artiklen her: https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2019/09/12/7-gode-raad-Saadan-stimulerer-du-hoejt-begavede-boern-i-dagtilbud